Lars Östling Fastighetsutveckling

Företaget Lars Östling Fastighetsutveckling AB utvecklar kommersiella fastighetsprojekt.

Vi fick uppdraget att ta fram företagets nya grafiska profil inklusive logotyp, färgval, visitkort m.m. samt att producera den nya hemsidan med WordPress. Även webbtexterna levererades av oss.